BOZP21 poprvé

V prosinci minulého roku jsme na našich stránkách informovali o novém projektu, jehož hlavním cílem je vzdělávání, osvěta a další aktivity v oboru bezpečnosti práce a ochrany zdraví. První akcí projektu byl seminář, který se konal 4. února 2022. Pozvánky jsme začali rozesílat již v prosinci loňského roku a během krátké doby jsme zcela naplnili kapacitu. Skvělé, máme vyprodáno! Na poslední chvíli (48 hodin před zahájením semináře) nám několik lidí z různých důvodů zrušilo účast. Naštěstí se našlo dost náhradníků a znovu jsme měli plnou kapacitu. V příjemném prostředí restaurace Rodinného pivovaru Zichovec jsme mohli přivítat 23 zájemců o novinky v oblasti poskytování OOPP. Na první akci je to slušné číslo. Seminář proběhl ve velmi přátelské atmosféře, o čemž svědčí i níže uvedená hodnocení. Proto chceme poděkovat všem, kteří se na semináři podíleli.

První poděkování patří lektorům. O kvalitě odborné části dostatečně vypovídají jména přednášejících - Ing. Michaela Hájková, Michal Běhounek, Ing. Petr Kurtin a Jan Rusó MBA. Na kvalitě jejich přednášek bylo znát, že se jedná o skutečné odborníky, kteří mají k dané problematice co říct. Sice se jednalo o samostatné přednášky, ale lektorům se je povedlo spojit do kompaktního celku, kdy jeden přednášející zcela přirozeně doplňoval druhého. Přesně v duchu hesla "Jeden za všechny, všichni za jednoho".

Druhé poděkování směřuje k posluchačům. Nejen za samotnou účast, ale především za jejich pozornost a zájem. Někteří nám nabídli spolupráci na dalších akcích. Můžeme tak nabídnout i další lektory, případně my sami dostaneme možnost přednášet v jejich firmách. Seminář však měl i svůj nezanedbatelný společenský význam. Každý účastník podobných akcí ví, že důležité jsou i přestávky a další čas mimo oficiální program. Právě zde vzniká prostor pro vzájemná setkávání a předávání zkušeností. Na začátku je skupina lidí, kteří se většinou vzájemně neznají. Postupem času se vytváří různé skupinky vášnivě diskutujících odborníků. Předávají se vizitky a domlouvají se další schůzky. V době, kdy je většina jednání a prezentací přesunuta do online prostředí, jde o velmi vítanou změnu. Teams nebo Skype však nemohou nahradit osobní setkání. Jsme rádi, že jsme k tomu mohli jako organizátoři přispět.

Třetí poděkování si zaslouží i další nenápadné osoby v pozadí celé akce. Zejména Jana a Ivan Husákovi, majitelé penzionu a pivovaru, kteří nám vytvořili naprosto perfektní podmínky pro pořádání akce. Další důležitou osobou je provozovatel restaurace a šéfkuchař Radek Kuliha. Se svým týmem nám zajistil špičkový servis a někteří účastníci se nechali slyšet, že se do této restaurace budou rádi vracet.

Závěrečné předsevzetí vychází z reakcí a hodnocení přítomných:

"Absolvovaný seminář hodnotím kladně, témata byla zvolena vhodně a podána zajímavou formou, "účinkující" byli na úrovni - nebyla to nuda. Rád se zúčastním příště."

"Seminář byl perfektně připravený po všech stránkách. Prostředí bylo perfektní přednášející super. Děkuji Vám a rád se opět zúčastním."

"K semináři nemám žádné negativní poznatky, vše bylo výborně připravené včetně výběru lektorů, zázemí, občerstvení. Organizátorům posílám pochvalu, i když jsem najela více než 300 km, nelituji :-)."

"Moc si vážíme společného času, jsme za vás vděční a těšíme se na příště :) Určitě se rád zapojím do příštích projektů, má to velký smysl a musíme si dělat radost využitím takovýchto příležitostí. Buďte zdrávi a radostní a pokud budete cokoliv potřebovat, jsme tady."

Po takto milých slovech jsme si dali následující předsevzetí:

Mělo to úspěch a budeme v tom pokračovat!!!