WORKSHOP BOZP21

Projekt BOZP21, jehož cílem je především vzdělávání a osvěta v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, má za sebou první rok existence. A můžeme říct, že to byl úspěšný rok. Celkový počet účastníků našich akcí se začíná blížit magickému číslu 100. Naše první narozeniny jsme oslavili 4. 11. 2022 uspořádáním workshopu.

Hlavní díky patří všem zúčastněným, bez kterých by se to takto nepovedlo. Rodinnému pivovaru Zichovec děkujeme za péči, se kterou se o nás postarali. Vrátíme se! Velkou radost nám dělá sledovat spoustu lidí z oboru, kteří se ráno neznají a odpoledne společně odcházejí při přátelském rozhovoru. 

Průběh workshopu a malé ohlédnutí v článku, který o nás napsali ve Slánských listech - plus.

DĚKUJEME!