Školení BOZP při práci na dálku

Práce z domova, home office, mobilní práce nebo práce na dálku. To jsou vynálezy, které jsme "znovuobjevili" díky covidové pandemii. Historicky to není nic nového. Výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele tu byl i před covidem, ale teprve novela zákoníku práce v roce 2023 tomu dala legislativní pravidla. Například jediný oficiální pojem je ten poslední z výše uvedených. Někteří zaměstnavatelé si myslí, že jim odsunem zaměstnance z pracoviště do domácího prostředí odpadla část povinností. To je sice pravda, ale také se objevily povinnosti nové. Například povinnost provádět školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti práce stále platí. Jen bude obsahově

trochu jiné než u práce na pracovišti zaměstnavatele. Také vznikla potřeba nových interních dokumentů a směrnic, které upravují práva a povinnosti při práci na dálku.

Lektorský tým BOZP21 připravil školení, které tuto problematiku řeší. A to hned v několika variantách.

  • Varianta BASIC obsahuje pouze informace o právních změnách v zákoníku práce a v navazujících předpisech. Neřeší interní předpisy zaměstnavatele.
  • Varianta KOMFORT propojuje požadavky všeobecné legislativy s již existujícími interními předpisy.
  • Varianta KOMFORT plus je vhodná pro firmy, které dosud nemají zpracované interní předpisy pro tuto oblast. Tým BOZP21 zpracuje potřebné dokumenty podle potřeb klienta a následně je doplní do osnovy školení.

Jsme schopni dodat pouze samotnou dokumentaci, ale při spojení dokumentace se školením poskytujeme na její zpracování slevu. Získáte tak dvě služby (školení a dokumentaci) za zvýhodněnou cenu.

Školení poskytujeme formou videa (prezentace s komentářem lektora). Takže i toto školení již může proběhnout "na dálku" z pohodlí domova nebo jiného pracovního místa. Samozřejmostí je i následné online poradenství a odpovědi na případné dotazy. Školení lze poskytnout i přímo ve vaší firmě.