WORKSHOP BOZP21 2023

V prostorách Rodinného pivovaru Zichovec se uskutečnil zážitkový workshop BOZP21, přinášející svěží pohled na obor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jakmile hodiny odbily 9:00, bylo jasné, že tento den bude nabitý informacemi tak svěžími jako řemeslně vařené pivo místní produkce.

Program byl pečlivě strukturován, aby účastníci získali nejnovější informace a trendů v BOZP. Zástupci firmy Mewa představili udržitelné pracovní oděvy a čistící utěrky, ukazující, že ekologie a efektivita mohou jít ruku v ruce. Následovala přehlídka legislativních změn pro rok 2023 od Ing. Petra Kurtina, který svou přednáškou osvětlil, co nový rok přinese v oblasti zákonů a nařízení.

Neméně zajímavá byla sekce o odškodňování pracovních úrazů od AtriumGroup, která otevřela diskuzi o tom, jak zajistit zaměstnancům nejlepší možnou ochranu a kompenzace. A jako by to nestačilo, přišly na řadu praktické ukázky: od komfortních pracovních rukavic aero až po sofistikovaný software od Riscon pro řízení HSE.

Mezi jednotlivými přednáškami a workshopovými sekcemi byly dostupné stánky prezentujících firem, kde si účastníci mohli produkty nejen prohlédnout, ale i vyzkoušet, což celé akci dodávalo interaktivní rozměr. A pro ty, kdo chtějí stát i na pevné zemi, byly představeny pracovní boty ISM (Puma Safety & Albatros) – pro každé využití. PPEZilla přispěla svou částí v podobě korekčních ochranných pracovních brýlí a filtroventilačních jednotek Sundström.

Po celý den bylo účastníkům k dispozici občerstvení formou rautu, které podporovalo neformální rozhovory a networking. Atmosféra byla uvolněná, ale zároveň naelektřená novými poznatky a zkušenostmi.

Akce přinesla nejen posun v odborných znalostech, ale i v osobních vztazích – je jasné, že BOZP je obor živý a dynamický, a dnešní workshop to jen potvrzoval.