Zajišťování úkolů v prevenci rizik 

Další vzdělávací akcí projektu BOZP21 je seminář na téma "Zajišťování úkolů v prevenci rizik". Začátkem května stejná akce proběhla v Liberci a pro velký zájem jsme se rozhodli seminář opakovat. 24. 6. 2022 jsme se vrátili do našeho "domácího prostředí", restaurace Rodinného pivovaru Zichovec, kde jsme přivítali téměř tři desítky účastníků. Seminář je určen všem, kteří na svém pracovišti řeší úkoly v prevenci rizik. Účastníky semináře tak byli nejen profesionální bezpečáci, ale i vedoucí zaměstnanci nebo zástupci zaměstnavatelů. Zájem byl tak velký, že jsme již týden před konáním akce museli omezit účast a bylo možné se přihlásit pouze na online verzi. Díky ochotě jednoho z účastníků jsme mohli nabídnout i jeden neplánovaný bonus. Navštívil nás odborník na nelegální zaměstnávání, který se této problematice věnuje jako inspektor oblastního inspektorátu práce. Velmi ochotně odpovídal na dotazy k zaměstnávání pracovníků z Ukrajiny. To je nyní velmi aktuální téma a podle množství dotazů je zřejmé, že zaměstnavatelé v tom mají určité nejasnosti. Nedílnou součástí našich seminářů je i bohaté občerstvení, které tradičně připravuje šéfkuchař místní vyhlášené restaurace, pan Radek Kuliha se svým týmem. Opět tak přispěl k příjemné atmosféře celé akce.


Projekt BOZP21 funguje přibližně půl roku. Za tu dobu máme za sebou již třetí akci a zájem stále roste. Někteří účastníci se k nám i opakovaně vracejí. Zejména pro ně začínáme připravovat další akci. Samozřejmě to bude přístupné i dalším zájemcům. Pro stálé příznivce našeho projektu však chystáme zvýhodnění, jako poděkování za jejich věrnost. Vše je ve fázi příprav a postupně to získává konkrétní podobu. Tentokrát to bude něco úplně jiného, než co jsme dělali dosud. Nechte se tedy překvapit. Bude to velké a bude to stát za to. Podrobnější informace zveřejníme během prázdnin na našich stránkách. Do té doby vám přejeme hezké léto a bezpečný návrat z dovolených.