Služby

BOZP21 media

Osvětová a vzdělávací činnost prostřednictvím publikování článků. Rozhovory s osobnostmi oboru.  Publikování prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí a kanálu YouTube, atd.

BOZP21 networking

Vytváření a podpora sítě vzájemných kontaktů pro sdílení informací a zkušeností. 

BOZP21 education

  • Vzdělávací část projektu zahrnuje pořádání vzdělávacích akci na různých úrovních (pro řadové zaměstnance, pro vedoucí pracovníky, preventisty BOZP, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další zájemce o obor BOZP).

Další služby připravujeme.