Služby

BOZP21 media

Osvětová a vzdělávací činnost prostřednictvím publikování článků. Rozhovory s osobnostmi oboru.  Publikování prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí a kanálu YouTube, atd.

BOZP21 networking

Vytváření a podpora sítě vzájemných kontaktů pro sdílení informací a zkušeností. 

BOZP21 education

  • Vzdělávací část projektu zahrnuje pořádání vzdělávacích akci na různých úrovních (pro řadové zaměstnance, pro vedoucí pracovníky, preventisty BOZP, odborně způsobilé osoby v prevenci rizik a další zájemce o obor BOZP).

BOZP21 networking

Jedním z nástrojů networkingu je náš "Kulatý stůl BOZP21". A o čem kulatý stůl vlastně je? 

Uplynulá doba omezila osobní setkávání a je vidět, že to lidem chybí. Rozhovory "naživo" a udržování kontaktů s ostatními kolegy jsou stejně důležité jako odborné přednášky. Proto na dalších akcích dostane tato neformální část více prostoru. Po skončení oficiální části (odborných přednášek) připravujeme diskusi u kulatého stolu, kde se každý z účastníků může zapojit do diskuse na dané téma. "Kulatý stůl BOZP21" bude zařazen na konci dne, aby nebyl omezen žádným navazujícím programem. Účast bude dobrovolná, a nezávislá na vlastním semináři. Zájemce se tedy k nám může přidat zdarma až ke "kulatému stolu".  Naše poslední (tehdy ještě neoficiální) diskuse po workshopu byla ukončena až personálem restaurace, který začal nenápadně poukazovat na zavírací dobu:-)