Komunikace – základ bezpečného provozování

04.10.2022

Komunikace je vždy důležitá. A o to více, když je do činnosti zapojeno několik pracovních skupin. S rostoucím počtem skupin roste i potřeba řádné (správné) komunikace.