Beacon 20 - informace ze světa BOZP

Konec roku sebou přináší svátky do mnoha částí světa. Provozní jednotky nebo části výrob mohou být odstaveny, aby se snížily zásoby nebo aby si zaměstnanci mohli vzít volno. Abyste se měli po svátcích kam vrátit, musíte dbát na správné a bezpečné "zakonzervování" výroby před začátkem svátečního volna.